V súlade s platnými predpismi má klient obchodu Kegel24 právo podať reklamáciu, pokiaľ dostal chybný tovar.

Predávajúci týmto prehlasuje, že na ňom leží zákonná povinnosť dodať produkt, ktorý je predmetom objednávky bez fyzických alebo právnych vád. V prípade, keď má tovar vadu, môže spotrebiteľ požadovať zníženie ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu tovaru za tovar bez vád alebo jeho opravu.

REŽIM REKLAMÁCIE

Predajca nesie zodpovednosť plynúcu zo záruky, pokiaľ bude fyzická vada zistená pred vypršaním dvoch rokov od vydania tovaru spotrebiteľovi.  (Viac informácií v Obchodných podmienkach)

AK CHCETE VYKONAŤ REKLAMÁCIU, POSTUPUJTE PODĽA NASLEDUJÚCICH POKYNOV:

*Reklamáciu nahláste na e-mailovú adresu: info@kegel24.sk. V obsahu správy podrobne popíšte vadu výrobku, odošlite fotografie, na ktorých je vada vidieť, nahláste výšku/druh nároku.

* V spätnom maile vás budeme informovať o zaregistrovaní reklamácie.

* Vašu reklamáciu posúdime do 14 pracovných dní a budeme vás informovať o jej výsledku.

* Ak bude reklamácia posúdená pozitívne, požiadame vás o vykonanie nasledujúcich úkonov:

  1. Zabalenie chybných výrobkov, priloženie nákupného dokladu do balíka.
  2. Odoslanie balíka na adresu uvedenú v spätnom maile alebo odovzdanie balíka kuriérovi, ktorého vyšleme.
  3. Balík rozhodne opatrite prípisom: reklamacia/www.kegel24.sk/objednávka: ....

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Môžeme vám pomôcť!

48 182 610 894

info@kegel24.sk

Sme vám k dispozícii:
Pon. - Pia. 8.00 - 16.00